Ας ασκηθούμε για να κάνουμε το δέρμα μας να λάμπει!!